Se mässbyggnaderna inifrån

På torsdag den 23 augusti 2018 klockan 18.00 med samling vid Miliseum  öppnar den militärhistoriska föreningen upp ett par av mässbyggnaderna på Östra Lägret i Skillingaryd i samband med en lägerkväll. Axel Forthmeiier berättar lite om husens historia vilka tillkom i anslutning till att skjutfältet anlades 1898, alltså för 120 år sedan. Efter samlingen vid Miliseum blir det transport till andra sidan E4:an och Lagan. Efter rundvandringen blir det servering i Miliseum. Läs mer.

568-mil-ol-kas-1-2

Artilleribyggnaderna i Skillingaryd (568-mil-ol-kas-1-2)

På kortet berättas om Andra Göta.

Andra Göta artilleriregemente (No 6) började organiserades 1894 i Stockholm, genom en sammanslagning av två batterier ur Första Göta artilleriregemente och ett batteri ur Wendes artilleriregemente.

Den 1 oktober 1895 bildades regementet officiellt, och förlades till Göteborg, där det blev kvar fram till 1898 då det omlokaliserades till Jönköping. Regementets lokalisering var inför flytten föremål för en politisk strid mellan Linköping och Jönköping, där städerna försökte överträffa varandra med hur mycket bidrag som skulle lämnas till kasernbyggnationerna. År 1905 bytte regementet namn till Smålands artilleriregemente.

År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Smålands artilleriregemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen A 6. Justeringen av beteckningen gjorde för att särskilja regementena mellan truppslagen samt från deras eventuella reserv- och dubbleringsregemente.

Smålands artilleriregemente avvecklades officiellt lördagen den 30 juni 1985, då överste Lars Carlson lämnade av regementet till ÖB, general Lennart Ljung. Från den 1 juli 1985 övergick regementet till A 6 avvecklingsorganisation, och i november 1985 var avvecklingen av regementet färdig, och A 6 avvecklingsorganisation upplöstes.

Regementets skjutfält, Skillingaryds skjutfält, undantogs från avveckling.

Källa: Wikipedia

Storgatan. Skillingaryd (568-h-cs-1-1015)

Carl Svenssons Järnhandel (han bytte senare namn till Ihreborn) hade sin butik vid Stationsgatan-Torget där Kupan fanns till sommaren 2004. Här har också funnits skoaffär och affär för sportartiklar, matservering, postlokal, lokalredaktion för VN, kommunalkontor, blomsteraffär, JIT Consulting med mera. I källarplanet hade Bertil Jogmar i anslutning till sin affär mot torget tillverkning av sportartiklar, lädervaror med mera. I uthusen fanns lagerutrymmen för vagnsindustri, järnhandel och lokaler för konstgödning.
I början av 2017 öppnas det fritidsgård i lokalerna.

Huset byggdes för övrigt 1916 och har därmed hunnit fylla 100 år.

Skillingarydsbaracker i Karlskrona (568-vl-ba-1-karskrona)

När A6 tog sina kaserner i bruk i Jönköping 1914 blev flera av byggnaderna på Västra Lägret i Skillingaryd lite överflödiga.
I överensstämmelse med 1914 års härordning tillfördes regementet i Karlskrona en tredje bataljon och för att klara dess förläggning flyttades två baracker från Skillingaryd och sattes upp på övre kaserngården. Barackerna var klara för inflyttning 1915 och kom under KA 2-tiden att bli skolbyggnad respektive filmsal/ övningsförråd.
1925 års försvarsbeslut innebar en ordentlig nedrustning av det svenska försvaret. Ett av de regementen som lades ned var Karlskrona grenadjärregemente och regementet drogs in den 31 december 1927. Byggnaderna på Gräsvik fick dock vara kvar och Skillingarydsbarackerna är alltjämt i bruk.

Kortet köpte jag för övrigt på internet den 1 december klockan 21.03 för utropspriset 50 kronor. Tidigare samma kväll hade jag vid föredrag i Miliseum i Skillingaryd berättat om min fleråriga jakt på detta vykort.