Storgatan. Skillingaryd (568-h-cs-1-1015)

Carl Svenssons Järnhandel (han bytte senare namn till Ihreborn) hade sin butik vid Stationsgatan-Torget där Kupan fanns till sommaren 2004. Här har också funnits skoaffär och affär för sportartiklar, matservering, postlokal, lokalredaktion för VN, kommunalkontor, blomsteraffär, JIT Consulting med mera. I källarplanet hade Bertil Jogmar i anslutning till sin affär mot torget tillverkning av sportartiklar, lädervaror med mera. I uthusen fanns lagerutrymmen för vagnsindustri, järnhandel och lokaler för konstgödning.
I början av 2017 öppnas det fritidsgård i lokalerna.

Huset byggdes för övrigt 1916 och har därmed hunnit fylla 100 år.

Skillingarydsbaracker i Karlskrona (568-vl-ba-1-karskrona)

När A6 tog sina kaserner i bruk i Jönköping 1914 blev flera av byggnaderna på Västra Lägret i Skillingaryd lite överflödiga.
I överensstämmelse med 1914 års härordning tillfördes regementet i Karlskrona en tredje bataljon och för att klara dess förläggning flyttades två baracker från Skillingaryd och sattes upp på övre kaserngården. Barackerna var klara för inflyttning 1915 och kom under KA 2-tiden att bli skolbyggnad respektive filmsal/ övningsförråd.
1925 års försvarsbeslut innebar en ordentlig nedrustning av det svenska försvaret. Ett av de regementen som lades ned var Karlskrona grenadjärregemente och regementet drogs in den 31 december 1927. Byggnaderna på Gräsvik fick dock vara kvar och Skillingarydsbarackerna är alltjämt i bruk.

Kortet köpte jag för övrigt på internet den 1 december klockan 21.03 för utropspriset 50 kronor. Tidigare samma kväll hade jag vid föredrag i Miliseum i Skillingaryd berättat om min fleråriga jakt på detta vykort.