Serien STF 1927

STF:s serie från 1927 är en av Sveriges största vykortsserier genom tiderna. Det finns över 1.200 motiv varav fyra från nuvarande Värnamo kommun: Marknad i Värnamo, Runstenen i Värnamo, Rydaholms kyrka och Åminne järnbruk. Det finns inget kort med anknytning till Vaggeryds kommun.

De flesta korten finns avbildade här.

I Svenska Turistföreningens årsskrift för 1927 kan man läsa följande ur årsberättelsen för år 1926:
”Sverigebilder.  Ett betydande arbete har under året nedlagts på den stora bildserien ”Sverigebilder”. Landskapsserie efter landskapsserie av dessa bilder, som utgöra en ersättning för de förutvarande geografiska skolbilderna över Sverige, ha under året förnyats och i form av skioptikonbilder införts i föreningens utlåning av skioptikonbilder. Till varje bild har en kortfattad text utarbetats för att göra det över 1200 bilder omfattande verket mera användbart för undervisningsändamål, varjämte bildernas utgivande i djuptryck serievis såsom vykort med dessa texter påbörjats. Under de första månaderna av 1927 föreligger arbetet färdigt, och det är att hoppas, att dessa bilder skola vinna stor spridning såväl bland allmänheten som i våra skolor. Genom överenskommelse med en förläggare har det blivit möjligt att tillhandahålla bilderna till det låga priset av 5 öre pr styck för allmänheten och 3 öre pr styck för skolbruk. Bilderna komma att försäljas serievis, förpackade i askar.

Svenska turistföreningens Sverigebilder omfatta:
Skåne 62 bilder, Blekinge 41 bilder, Halland 38 bilder, Öland 44 bilder, Gotland 50 bilder, Småland 60 bilder, Dalsland 30 bilder, Bohuslän 45 bilder, Västergötland 55 bilder, Göteborg 45 bilder, Östergötland 58 bilder, Södermanland 50 bilder, Stockholm 56 bilder, Närke 39 bilder, Värmland 44 bilder, Västmanland 50 bilder, Uppland 51 bilder, Dalarna 62 bilder, Gästrikland 31 bilder, Hälsingland 45 bilder, Härjedalen 38 bilder, Jämtland 53 bilder, Medelpad 30 bilder, Ångermanland 45 bilder, Västerbotten och södra Lappland 60 bilder, Norrbotten och norra Lappland 65 bilder.”

331-OVR-M5-27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.