Storgatan mot Stadt i Värnamo på 40-talet (331-H-MS3-94)

Längst till höger ses en del av bion Metropol där ”Västerns vargar” visas. Denna film hade Sverigepremiär den 26/10 1942. Det skulle teoretiskt vara möjligt att leta i gamla tidningslägg och hitta när filmen visades i Värnamo för att på det sättet få fram årtal och nästan på dagen när fotot till vykortet togs.
Närmast intill finns Albin Johansson och en blomsteraffär.
Ge akt på gengasaggregatet på bilen till vänster. Bilden är för övrigt uppljusad för att kunna visa detta tydligare.

Värnamo sporthall ( 331-I-SPORTH6-2-w-181012)

Värnamo sporthall var en fantastisk skapelse när den invigdes 1960 och tittar manpå den i dag så andas den sent 50-tal. Det är en oerhört vacker byggnad och på senare år har delar av den renoverats.

Vykortet här är troligen från 1960 eller något år efter.
Sporthallen var den då 40-åriga stadens första inomhushall för idrott. Här har det varit simtävlingar, boxning, brottning, handboll, volleyboll och mycket mer.

Idrottsaktiviteterna växte och så småningom byggdes sporthallen på Tinas ö, vilket blev en avlastning. Det finns även andra lokaler stan som kan liknas vid sporthallar: Östboskolan, Gröndalsskolan och kanske någon mer. En del föreningar har sin verksamhet på andra håll som brottarna, boxarna och atleterna.

Sporthallen ritades av arkitekt Tore Moxness – som redan på 1940-talet hade ritat nya Enehagsskolan. Tore Moxness var född 1903 i Trondheim i Norge och avled 1976. Från 1930 var han verksam i Stockholm och han ritade en rad byggnader runt om i landet men också i Norge.

Så här berättar Värnamo kommun om sporthallen, fastighet Blomman 14: Sporthallen vänder en anslående fasad mot kyrkogården och staden: ett konkavt elliptiskt format tak och därunder sporthallens stora fönster. Sporthallsdelen knyts via entrépartiets rotunda ihop med den rektangulära simhallen i söder.

Värnamo. Stadshotellet (331-H-MS3-51)

Torsten Hartman startade sitt kortförlag i Arboga i juli 1934. Den 3 oktober 1938 hade Hartmans Kortförlag flyttat från Arboga till Uppsala men vissa kort med beteckningen ”Upsala” kan var tillkomna redan före flytten.
Detta vackra kort – med tyvärr ett kraftigt veck – har ett något svårtytt årtal i stämpeln men vi tror att det är 1946.
När kortet är tillverkat vet vi inte men skulle gissa någon gång 1938–39.

I vilket fall som helst är det klassiska Stadt innan det brann ned  den 14 november 1952. Värnamo hade haft sitt stadshotell sedan 1850.

Storgatan-Kyrktorget i Värnamo (331-hovr1-2-w)

Ett klassiskt hus invid Kyrktorget som låg strax intill där det var tidningsredaktion och långt senare blev här nya tidningsredakioner.
Huset l’är ha varit flyttat hit från Tofteryd omkring 1860.

Det syns en för oss okänd man på vykortet. Kan det vara Axel Engström?

Kortet som sådant verkar vara privatgjort och fotografen har sått invid kyrkan.

140-årsjubileum om Frälsningsarmén (331-H-OUH1-2)

I år är det 140 år sedan Frälsningsarmén gjorde sitt intåg i Värnamo och det uppmärksammar vi med ett vykort med det så kallade Ouchterlonyhuset som låg på Storgatan. Här hos Hanna Ouchterlony hölls ett av mötena i Värnamo.

Hanna Ouchterlony var född den 14 september 1838 på Norrhorja i Värnamo och avled den 28 februari 1924 i Stockholm.
19 år gammal flyttade Hanna till Stockholm där hon arbetade som husförståndarinna hos släktingar. Efter sju år återvände hon till Värnamo där hon blev föreståndare för en bokhandel och 1865 startade hon en egen bokaffär.

Under inflytande av lokalt kända väckelsepredikanter och genom böcker av Dwight Lyman Moody, Carl Olof Rosenius och framför allt Kierkegaard gick hon igenom en kris 1875. Under krisen väcktes hennes intresse att ta ett kristet och socialt ansvar för fattiga och utslagna. Hon började därefter arrangera söndagsskola och uppbyggelsemöten samt distribuerade kristna texter.

År 1878 var Bramwell Booth, sonen till Frälsningsarméns grundare, i Värnamo och predikade vid flera tillfällen offentligt. Han var på besök hos den engelske entreprenören Billups, vän till familjen Booth, som arbetade i Sverige vid bygget av Halmstad-Nässjö Järnvägar. Booth tog tillfället att predika i en av Billups fastigheter och i Värnamos stationshus.

Hanna Ouchterlony var en återkommande besökare på dessa möten och blev så intresserad av rörelsen att hon senare reste till England. 1881 inbjöds hon till London av familjen Booth för att under en femveckorsperiod följa Frälsningsarméns verksamhet. Det följande året stannade hon sju månader i England och genomgick en teoretisk och praktisk utbildning innan hon invigdes till frälsningsofficer av majors grad.

Hanna Ouchterlony blev ledare för Frälsningsarmén i Sverige som hon startade 1882.

Gatan mellan Storgatan – Apladalsskolan har fått namn efter Hanna och och ännu mer markant är bronsbysten vid Lagan i Åbroparken. Den inköptes av Värnamo kommun 1958 och är tillverkad av Sten Ericson (1909–2001) från Mariefred.

Fotnot: Frälsningsarmén lade i januari 2016 ned sin verksamhet i Värnamo men minnet av dess verksamhet och upphovskvinnan till Frälsningsarmén i Sverige finns kvar.