140-årsjubileum om Frälsningsarmén (331-H-OUH1-2)

I år är det 140 år sedan Frälsningsarmén gjorde sitt intåg i Värnamo och det uppmärksammar vi med ett vykort med det så kallade Ouchterlonyhuset som låg på Storgatan. Här hos Hanna Ouchterlony hölls ett av mötena i Värnamo.

Hanna Ouchterlony var född den 14 september 1838 på Norrhorja i Värnamo och avled den 28 februari 1924 i Stockholm.
19 år gammal flyttade Hanna till Stockholm där hon arbetade som husförståndarinna hos släktingar. Efter sju år återvände hon till Värnamo där hon blev föreståndare för en bokhandel och 1865 startade hon en egen bokaffär.

Under inflytande av lokalt kända väckelsepredikanter och genom böcker av Dwight Lyman Moody, Carl Olof Rosenius och framför allt Kierkegaard gick hon igenom en kris 1875. Under krisen väcktes hennes intresse att ta ett kristet och socialt ansvar för fattiga och utslagna. Hon började därefter arrangera söndagsskola och uppbyggelsemöten samt distribuerade kristna texter.

År 1878 var Bramwell Booth, sonen till Frälsningsarméns grundare, i Värnamo och predikade vid flera tillfällen offentligt. Han var på besök hos den engelske entreprenören Billups, vän till familjen Booth, som arbetade i Sverige vid bygget av Halmstad-Nässjö Järnvägar. Booth tog tillfället att predika i en av Billups fastigheter och i Värnamos stationshus.

Hanna Ouchterlony var en återkommande besökare på dessa möten och blev så intresserad av rörelsen att hon senare reste till England. 1881 inbjöds hon till London av familjen Booth för att under en femveckorsperiod följa Frälsningsarméns verksamhet. Det följande året stannade hon sju månader i England och genomgick en teoretisk och praktisk utbildning innan hon invigdes till frälsningsofficer av majors grad.

Hanna Ouchterlony blev ledare för Frälsningsarmén i Sverige som hon startade 1882.

Gatan mellan Storgatan – Apladalsskolan har fått namn efter Hanna och och ännu mer markant är bronsbysten vid Lagan i Åbroparken. Den inköptes av Värnamo kommun 1958 och är tillverkad av Sten Ericson (1909–2001) från Mariefred.

Fotnot: Frälsningsarmén lade i januari 2016 ned sin verksamhet i Värnamo men minnet av dess verksamhet och upphovskvinnan till Frälsningsarmén i Sverige finns kvar.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu