Vykortsförlaga från Vaggeryds station (OVR-FORLAGA3-560.55.stationen)

Det intressanta med vykortsförlagor är ofta att man får så mycket information om förändringar, upplagor med mera. Här noteras exempelvis 250 kort – sedan vet man inte med säkerhet om det blev fler beställningar än just bara den noterade. Detta kort är numrerat 560–55 där 55 står för 1966. 560 är kort nummer 560 detta år. Det är åtminstone ett troligt antagande.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu