Vilhelmina Fatomakko Lappkapell (fatmomakka3-39136)

Fatmomakke kyrka är en kyrkobyggnad i Fatmomakke vid övre delen av Kultsjön i Vilhelmina kommun. Den tillhör Vilhelmina församling i Luleå stift. Kring kyrkan finns en kyrkstad med kåtor, bodar och stugor som är av riksintresse för kulturmiljövården. Fatmomakke kyrkplats tillkom omkring 1790 för att tillgodose fjällsamernas behov av gudstjänster under sommaren och blev en utgångspunkt för den tidiga samiska föreningsrörelsen i början av 1900-talet. (Wikipedia)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu