Värnamo prästgård (KYPR1-1)

Värnamo prästgård (Prostgården 1) ligger söder om Prostsjön vid Prostsjövägen 2, omgiven av en öppen parkliknande trädgård  med stora kastanjer och lönnar. Prästgården omges av ett vitt spjälstaket. Bostadshuset uppfördes 1870 och ersatte  då den äldre nedbrunna prästgården.
Byggnaden är timrad och har en ljusgul  profilerad locklistpanel. Fönsterna har profilerade överstycken. Under frontespisen mot sydost återfinns balkong och veranda. Prästgården  utgör den enda av pastoratets kvarvarande tjänstebostäder.
Nordost om byggnaden ligger den så kallade ”kaplansbostaden”, tillhörande ett äldre bebyggelseskede. Den timrade byggnaden har en sockel av putsad sten och en  äldre, gles faluröd panel. Den kvadratiska byggnaden är försedd med ett tälttak med  långt utdragen takfot, täckt med enkupigt tegel. Byggnaden har en pardörr i liggande brun fasspont. Byggnaden har fungerat som arrendatorsbostad och här finns en tvättstuga inrymd.
”Kaplansbostaden” på prästgården (Prostgården 1) Öster om prästgården och norr om kyrkogården ligger det före detta lönebostället med arrendatorsbostad.
Källa: Värnamo kommun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu