Värnamo – Missionskyrkan (KYM3-59.164)

Området vid Enehagen där Missionskyrkan började byggas 1937 var före dess en tomt för mässor och som nöjesfält. Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekt Werner Gjerming och stod 1938 klar för invigning. Tidens funktionalistiska arkitekturideal återspeglas i de strama husvolymerna, de många ljusinsläppen, den vita spritputsen och det flacka sadeltaket täckt med svart papp. Mot söder vänder sig den glasade huvudentrén ovanför en hög stentrappa. Väster om entrén finns ett högt kvadratiskt klocktorn.

Byggnadsantikvarisk värdering:
Värnamo Missionskyrka utgör ett arkitektoniskt värdefullt och välbevarat exempel på en frikyrka uppförd i stadsmiljö, i enlighet med tidens arkitekturideal. Missionskyrkans huvudfasad framträder som en fondbyggnad med Enehagsparken i förgrunden.

Tidigare utredningar
Värnamo kommun. Kulturhistorisk utredning (objekt nr 8, 1984).
Frikyrkligheten i Jönköpings län (1999 – 2002), Länsstyrelsen.

Källa: Värnamo kommun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu