Tofteryds kyrka kring 1902 (56891-KY1-8752-w)

Tofteryds kyrka uppfördes under åren 1833–35 efter ritningar av Fredrik Bäck. Kyrkan ersatte en medeltida kyrka som revs i samband med att den nya kyrkan stod klar.

Den nya kyrkobyggnaden uppfördes av byggmästaren Peter Petersson i Tåå, Sandhults socken och är byggd i nyklassicistisk stil som en enskeppig salskyrka med rakslutet kor i öster. Biskop Tegnér invigde den 1838 och en del säger skämtsamt att det är en Tegnérlada eller Tegnérkyrka. Flera kyrkor byggdes liknande den i Tofteryd.

Kyrkan är uppförd i sten och i de norra murarna ingår delar av den medeltida kyrkan. Fasaderna är spritputsade med släta hörn och omfattningar. Taket över långhuset är tämligen högrest och belagt med lertegel, torn och lanternin är klädda med plåt.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu