Skickar 26 miljoner vykort i sommar

Hälften av alla svenskar kommer att skicka vykort med Posten i sommar. Samtidigt tycker tre fjärdedelar att vykort är det trevligaste sättet att få en semesterhälsning på. Trots att det finns många fler sätt att skicka hälsningar till nära och kära så står sig det traditionella vykortet fortfarande starkt i konkurrensen.

I sommar uppskattar svenskarna att de kommer att skicka cirka 26,3 miljoner vykort eller brev med semesterhälsningar. TNS SIFO har på uppdrag av PostNord gjort en undersökning bland 2 000 privatpersoner i Sverige. De flesta, 48 procent av dem som skickar vykort, skickar tre till fem vykort under sommaren. Vänner och familjen är de vanligaste mottagarna av vykorten.

– Vykorten är inte bara den mest önskade formen av semesterhälsning, det är också den mest använda. Även i åldersgruppen 15–29, som kanske är den mest ”digitala”, säger 70 procent att de föredrar att få hälsningar i brevlådan, och drygt en tredjedel kommer själva att skicka vykort i sommar, säger Anders Holm, chef PostNord Sverige.

Många svenskar använder dagligen sin telefon för att fotografera sin omgivning, och 70 procent säger att de gör det på semestern. Ofta stannar dock fotona i telefonen som minnen. 45 procent av dem som har en smart telefon känner också till att det finns en app som gör det möjligt att omvandla fotona till riktiga vykort som brevbäraren sedan delar ut till önskad mottagare. Enligt undersökningen anger nästan var femte svensk att de ska använda appen i sommar.

Vykortsfakta:

  • 75 procent av svenska folket vill helst få sina semesterhälsningar som ett vykort eller brev med Posten.
  • 40 procent av dem som föredrar vykort tycker att det är mer personligt och privat än att få semesterhälsningar som SMS, MMS, e-post eller via sociala medier. 23 procent tycker att den största fördelen är att någon har lagt mer tid och omtanke genom att skriva vykort än andra typer av semesterhälsningar.
  • 61 procent av dem som skickar vykort gör det till sina vänner, 50 procent skickar till föräldrar, mor- och farföräldrar och 37 procent till sina syskon. 6 procent skickar sommarhälsningar till sina kolleger, men ingen skickar vykort till chefen.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 2 000 privatpersoner i ett riksrepresentativt urval. Intervjuerna genomfördes 2-12 juni 2013 av TNS SIFO.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu