Kungl Vetsgöta Dals regemente (kungl-vestgot-dalss-reg6-10062)

Västgöta-Dals regemente, var ett svenskt infanteriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1624–2000. Förbandet var från 1906 förlagt inom Halmstads garnison i Halmstad i Hallands län.
Regementet har sitt ursprung i de fänikor som sattes upp på 1500-talet i Västergötland och Dalsland. År 1615 organiserades dessa enheter till Västergötlands storregemente av Gustav II Adolf. Västergötlands storregemente bestod av tre fältregementen där Västgöta-Dals regemente utgjorde ett. Någon gång mellan 1621 och 1624 splittrades storregementet permanent till tre mindre regementen där Västgöta-Dals regemente var ett. Västgöta-Dals regemente bildades 1624 och vapenövades från 1685-1863 på Nygårdsängen och från 1863 på Grunnebohed, båda i trakten av Vänersborg, där man även hade en expedition.
Regementet var bland annat med i Nordiska krigen (1655–1661), Stora nordiska kriget (1700–1721) och Kampanjen mot Norge 1814.
Källa: Wikipedia


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu