Hindsekind (33193-H-HINDSEKIND1-4704)

Herrgården Hindsekind (Hindsekind 1:49), är delvis belägen på den i Hindsen utskjutande Näsudden i den södra delen av riksintresset. På Näsudden återfinns resterna efter vad som tros vara en ruin efter en medeltida kastal, dvs. en försvarsanläggning med ett strategiskt läge (fornlämning nr 99). Herrgården har anor från 1200-talet.

Från vägen leder en allé kantad av stora kastanjer upp mot herrgården. Huvudbyggnaden uppfördes 1798 och renoverades och byggdes till 1897 samt restaurerades 1990. Den timrade byggnaden har en hög sockel av storsten, frontespis och en profilerad ockragul locklistpanel. Sadeltaket har avvalmade gavelspetsar och är täckt med enkupigt rött lertegel. De två flankerande flygelbyggnaderna från 1750-talet har även de en profilerad gul locklistpanel, samt brutna tak med enkupigt tegel. Flygelbyggnaderna restaurerades 1988. En hög och välbyggd stenmur, delvis raserad, ligger öster om den södra flygeln. I den f d fruktträdgården väster om huvudbyggnaden återfinns stengrunden efter ett växthus.

Sydväst om huvudbyggnaden återfinns ekonomibyggnaderna. Ett magasin är uppfört i tegel respektive skiftesverk 1873 och har trappgavlar i natursten. På gaveln ut mot vägen finns ett stort rundbågigt spröjsat fönster. Längs vägen nordväst om gården ligger ännu ett magasin med trappgavlar, detta dock helt uppfört i storsten. (Källa Värnamo kommun – läs mer (pdf):


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu