Frälsningsarméns lokal, Värnamo (331-KYFRALS1-1)

Frälsningsarmén i Värnamo är mest känd genom Hanna Ouchterlony . Hon var bokhandlarbiträde som kom i kontakt med Bramwell Booth, som var son till Frälsningsarméns grundare William och Catherine Booth. Det skedde på ett möte i Värnamo. 1882 startade hon Frälsningsarmén i Sverige. I Värnamo är hon uppmärksammad på olika sätt som att det finns en staty av henne i Åbroparken och Ouchterlonygatan är uppkallad efter henne.

1889 etablerades Internationella Frälsningsarmén i Värnamo. Armékyrkan har sedan 1910 legat på fastigheten Björn 6 med adress Pilgatan 5, men beslut togs 2015 att upphöra med verksamheten och huset har sålts under hösten.

Huset uppfördes 1910 efter en ritning signerad av arkitekterna Josef Östlihn och Albin Svensson. Kårlokalen byggdes till 1943 samt år 1955, det senare året efter en ritning signerad W. von Mühlenfels. Den har sedan den senaste tillbyggnaden 1989 en fasad i rött tegel.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2013 vyer.nu