Forsheda kyrka (KY1-1)

Forsheda kyrka byggdes 1866. Den vita spritputsade nyklassicistiska kyrkan har spåntak på långhus och absid och falsad plåt på tornet som kröns av en rundad, glasad lanternin. Längs långhusets södra vägg står äldre gravstenar uppställda, bl a tvillingstenar från 1700-talet och runda stenar. Öster om kyrkan återfinns en runsten, där endast delar av texten framträder: ”Toste reste stenen efter Gunne, sin frände… västerut blev…” (fornlämning nr 27). Troligen hade denne Gunde farit i västerled för att aldrig återvända.
Källa: Värnamo kommun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu