Epidemisjukhuset i Eksjö (H-EPIDE2-12339)

Torsdagen 15 mars 1883 stod i den i Eksjö utgivna tidningen ”Hvad Nytt?” att läsa följande:
¥Smålands idiothem, denna wackra utmärkt wäl ordnade, och som man har all anledning att hoppas, välgörande inrättning för spridande av ljus i vanlottade sinnen, blef i tisdags högtidligt invigd på sin plats å egendomen Nannylund, belägen strax utanför Eksjö stad……. Samt att kostnaden för hemmets fastighet och inventarier utgöra omkring 65.000 kronor”.
1880 hade egendomen köpts av P J Johansson. Antalet elever i skolavdelningen var 30 och på vårdavdelningen 10 samt en personal på 6 anställda.
1902 var den första utbyggnaden klar så att totalt 70 elever kunde beredas plats, 60 skolelever och 10 arbetshemselever.
1912 blev en ny ekonomibyggnad klar samtidigt som andra ombyggnader gjordes så att elevantalet kunde utökas till 90.
1943 påbörjades byggandet av ett nyttarbetshem, vilket blev klart att tagas i bruk 1945. Då fanns det plats för 143 elever.

Källa: http://www.lj.se/index.jsf?nodeType=12&nodeId=31541&childId=3155


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu