Bor, Edh (33015-ED-H1-2)

Huvudbyggnadens äldsta delar stammar från 1790-talet. År 1848 gjordes en större om- och tillbyggnad, vilket årtalet i vindflöjeln på taket anknyter till. Den långsträckta byggnaden är uppförd i två hela våningar och en mezzaninvåning, en lägre övervåning. Den nyklassicistiska byggnaden har ett markerat mittparti med en frontespis som kröner tre rundbågiga fönster, omgivna av kolonnmotiv. Under frontespisen återfinns entréverandan med vitmålade lövsågerier och ovanför denna en balkong. Den timrade byggnaden har en fasadbeklädnad av liggande ljusgul fasspontpanel. Det flacka taket är helvalmat och är täckt av röd, falsad plåt. Interiört är byggnaden till stora delar förändrad.

En gräsrundel framför huvudbyggnaden är försedd med damm och solur. Grusplanen framför huset kantas av stora vita snäckor. Källa: Värnamo kommun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu