Anneberg – gård med anor (H-A1-1)

Annebergs gård ligger lite öster om Bredaryd, lite sydost om Annebergssjön. Det är ett tidigare säter och officersboställe.  Herrgårdens huvudbyggnad är uppförd på 1700-talet och byggdes om i början av 1900-talet. Den timrade byggnaden har en gul locklistpanel och är försedd med frontespis och brutet tak. Byggnaden flankeras av två envånings flygelbyggnader mot söder. Den västra flygeln är uppförd i timmer omkring 1800, medan den östra är en senare byggd kopia av den förra. Bägge har en faluröd locklistpanel. ården omges av ett öppet landskap som idag betas av köttdjur. En äldre allé leder från söder upp mot gården, men brukas inte längre. I förlängningen av denna allé finns på gårdsplanen en väghållningssten i granit med den inhuggna texten ”No 749 ANNEBERG 1063,2 III” (fornlämning nr 197).

Källa: Värnamo kommun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu