Kabinettkort Bror Malmquist 3

Bror Malmquist föddes den 13 mars år 1865 och avled år 1938. Han var mesta tiden verksam i tornhuset på Södra Järnvägsgatan 6 i Skillingaryd. Huset köptes sedan av Markus Klövstad. Själv bodde jag här åren 1962-1979. Elida som gifte sig med Markus Klövstad kan sägas ha varit min mors moster. Kabinettkort blev populära under 1870–1890-talen. Storleken på korten är cirka 16,5 x 11 cm och den fotografiska bilden är cirka 14, x 10,5 cm. De framställdes av samma fotografiskt material som de tidigare så populära visitkorten men blev ofta pressade för att bli glansiga.

Kabinettkort Bror Malmquist 2

Bror Malmquist föddes den 13 mars år 1865 och avled år 1938. Han var mesta tiden verksam i tornhuset på Södra Järnvägsgatan 6 i Skillingaryd. Huset köptes sedan av Markus Klövstad. Själv bodde jag här åren 1962-1979. Elida som gifte sig med Markus Klövstad kan sägas ha varit min mors moster. Kabinettkort blev populära under 1870–1890-talen. Storleken på korten är cirka 16,5 x 11 cm och den fotografiska bilden är cirka 14, x 10,5 cm. De framställdes av samma fotografiskt material som de tidigare så populära visitkorten men blev ofta pressade för att bli glansiga.

Kabinettkort Bror Malmquist 1

Bror Malmqust föddes den 13 mars år 1865 och avled år 1938. Han var mesta tiden verksam i tornhuset på Södra Järnvägsgatan 6 i Skillingaryd. Huset köptes sedan av Markus Klövstad. Själv bodde jag här åren 1962-1979. Elida som gifte sig med Markus Klövstad kan sägas ha varit min mors moster. Kabinettkort blev populära under 1870–1890-talen. Storleken på korten är cirka 16,5 x 11 cm och den fotografiska bilden är cirka 14, x 10,5 cm. De framställdes av samma fotografiskt material som de tidigare så populära visitkorten men blev ofta pressade för att bli glansiga.

 

Tofteryds Sparbank i Skillingaryd före 1936

Huset var ursprungligen sparbank med landsfiskalkontor och lägenheter.
I dag ägs huset av kommunala bostadsbolaget Vsbo. Det finns fyra lägenheter i tornhuset med tillsammans sju personer. I gårdshuset finns det två lägenheter med två boende.
Sparbanken ar kvar här till 1955 då man flyttade till ett nytt hus lite mer söderut påStorgatan och på andra sidan, storgatan 6. Där finns idag (2020) NBV och i källaren har Östbo Historiska Sällskap sin verksamhet.
Läs mer om husen vid Storgatan här (länk)

Torget kring 1920 (568-m-to-5-1)

Huset är taget från Torget/Artillerigatan österut. Huset till höger var ”Sundbergs Hörn” och det intill hade Bröderna Johansson på senare år sin verksamhet. De sista husen revs för att ge plats åt Hemköp med Hemköpstorget. Kortet bör vara från omkring 1920.  <det anges att fotograf Anna Josefsson skjutsas av hennes medhjälpare Gustaf Kvist. den senare är bland annat känd för Kvists kiosk som han startade 1926–27 i hörnan där Svenssons Ur finns. Gustaf Kvist var född 1886.

Artilleribyggnaderna i Skillingaryd (568-mil-ol-kas-1-2)

På kortet berättas om Andra Göta.

Andra Göta artilleriregemente (No 6) började organiserades 1894 i Stockholm, genom en sammanslagning av två batterier ur Första Göta artilleriregemente och ett batteri ur Wendes artilleriregemente.

Den 1 oktober 1895 bildades regementet officiellt, och förlades till Göteborg, där det blev kvar fram till 1898 då det omlokaliserades till Jönköping. Regementets lokalisering var inför flytten föremål för en politisk strid mellan Linköping och Jönköping, där städerna försökte överträffa varandra med hur mycket bidrag som skulle lämnas till kasernbyggnationerna. År 1905 bytte regementet namn till Smålands artilleriregemente.

År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Smålands artilleriregemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen A 6. Justeringen av beteckningen gjorde för att särskilja regementena mellan truppslagen samt från deras eventuella reserv- och dubbleringsregemente.

Smålands artilleriregemente avvecklades officiellt lördagen den 30 juni 1985, då överste Lars Carlson lämnade av regementet till ÖB, general Lennart Ljung. Från den 1 juli 1985 övergick regementet till A 6 avvecklingsorganisation, och i november 1985 var avvecklingen av regementet färdig, och A 6 avvecklingsorganisation upplöstes.

Regementets skjutfält, Skillingaryds skjutfält, undantogs från avveckling.

Källa: Wikipedia

Storgatan. Skillingaryd (568-h-cs-1-1015)

Carl Svenssons Järnhandel (han bytte senare namn till Ihreborn) hade sin butik vid Stationsgatan-Torget där Kupan fanns till sommaren 2004. Här har också funnits skoaffär och affär för sportartiklar, matservering, postlokal, lokalredaktion för VN, kommunalkontor, blomsteraffär, JIT Consulting med mera. I källarplanet hade Bertil Jogmar i anslutning till sin affär mot torget tillverkning av sportartiklar, lädervaror med mera. I uthusen fanns lagerutrymmen för vagnsindustri, järnhandel och lokaler för konstgödning.
I början av 2017 öppnas det fritidsgård i lokalerna.

Huset byggdes för övrigt 1916 och har därmed hunnit fylla 100 år.

Skillingarydsbaracker i Karlskrona (568-vl-ba-1-karskrona)

När A6 tog sina kaserner i bruk i Jönköping 1914 blev flera av byggnaderna på Västra Lägret i Skillingaryd lite överflödiga.
I överensstämmelse med 1914 års härordning tillfördes regementet i Karlskrona en tredje bataljon och för att klara dess förläggning flyttades två baracker från Skillingaryd och sattes upp på övre kaserngården. Barackerna var klara för inflyttning 1915 och kom under KA 2-tiden att bli skolbyggnad respektive filmsal/ övningsförråd.
1925 års försvarsbeslut innebar en ordentlig nedrustning av det svenska försvaret. Ett av de regementen som lades ned var Karlskrona grenadjärregemente och regementet drogs in den 31 december 1927. Byggnaderna på Gräsvik fick dock vara kvar och Skillingarydsbarackerna är alltjämt i bruk.

Kortet köpte jag för övrigt på internet den 1 december klockan 21.03 för utropspriset 50 kronor. Tidigare samma kväll hade jag vid föredrag i Miliseum i Skillingaryd berättat om min fleråriga jakt på detta vykort.