Tofteryds kyrka kring 1902 (56891-KY1-8752-w)

Tofteryds kyrka uppfördes under åren 1833–35 efter ritningar av Fredrik Bäck. Kyrkan ersatte en medeltida kyrka som revs i samband med att den nya kyrkan stod klar.

Den nya kyrkobyggnaden uppfördes av byggmästaren Peter Petersson i Tåå, Sandhults socken och är byggd i nyklassicistisk stil som en enskeppig salskyrka med rakslutet kor i öster. Biskop Tegnér invigde den 1838 och en del säger skämtsamt att det är en Tegnérlada eller Tegnérkyrka. Flera kyrkor byggdes liknande den i Tofteryd.

Kyrkan är uppförd i sten och i de norra murarna ingår delar av den medeltida kyrkan. Fasaderna är spritputsade med släta hörn och omfattningar. Taket över långhuset är tämligen högrest och belagt med lertegel, torn och lanternin är klädda med plåt.

Kabinettkort Bror Malmquist 3

Bror Malmquist föddes den 13 mars år 1865 och avled år 1938. Han var mesta tiden verksam i tornhuset på Södra Järnvägsgatan 6 i Skillingaryd. Huset köptes sedan av Markus Klövstad. Själv bodde jag här åren 1962-1979. Elida som gifte sig med Markus Klövstad kan sägas ha varit min mors moster. Kabinettkort blev populära under 1870–1890-talen. Storleken på korten är cirka 16,5 x 11 cm och den fotografiska bilden är cirka 14, x 10,5 cm. De framställdes av samma fotografiskt material som de tidigare så populära visitkorten men blev ofta pressade för att bli glansiga.

Kabinettkort Bror Malmquist 2

Bror Malmquist föddes den 13 mars år 1865 och avled år 1938. Han var mesta tiden verksam i tornhuset på Södra Järnvägsgatan 6 i Skillingaryd. Huset köptes sedan av Markus Klövstad. Själv bodde jag här åren 1962-1979. Elida som gifte sig med Markus Klövstad kan sägas ha varit min mors moster. Kabinettkort blev populära under 1870–1890-talen. Storleken på korten är cirka 16,5 x 11 cm och den fotografiska bilden är cirka 14, x 10,5 cm. De framställdes av samma fotografiskt material som de tidigare så populära visitkorten men blev ofta pressade för att bli glansiga.