Värnamo – flygfoto (FL3-6002.1)

Det kan vid en första anblick vara lite svårt att orientera sig men trots att kortet är från troligen åren kring 1930 finns några av husen kvar än i dag. Kortet är taget lite från norr och till höger finns ett av Värnamos två stationshus. Lite ovanför ses det som i dag är Inges El. Gatan i mitten som går söderut är Storgatan eller numera Storgatsbacken. Ned åt vänster ses Jönköpingsvägen.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu