När svenska flaggan var helt ny (nationaldagen-051008-170606)

1905 upplöstes unionen med Norge och därmed skulle det bli en helt egen svensk flagga, vilket man kan reflektera över i dag på den svenska nationaldagen.

Så här står det på Wikipedia, bland annat: En kunglig förordning den 27 oktober 1905 bestämde, att från och med 1 november samma år skulle i såväl handels- som örlogsflaggan i unionstecknets ställe införas ett blått fält. Sistnämnda dag kl. 9 på förmiddagen hissades den nya flaggan under kanonsalut på fästningar och kastell.

Kortet är stämplat i Göteborg den 8 november 1905 men frimärket är borttaget. Det finns även en ankomststämpel i Köpenhamn dagen därpå.

Andra viktiga år kring flaggan och nationaldagen:
– 1916 instiftades Svensa Flaggans Dag
– 1983 6 juni blir nationaldag
– 2005 6 juni blir en helgdag

Läs gärna mer i Arne Karlssons utmärkta artikel i boken Postryttaren 2016.