Krav på allmän rösträtt (allman-rostratt-1905)

Sedan 1890 har det varit demonstration på 1 maj. Bland talarna detta år märktes Hjalmar Branting, Hinke Bergegren och August Palm. Då var det krav på åttatimmarsdag som gällde och en annan fråga som ofta kom upp var allmän rösträtt. En begränsad manlig rösträtt till riksdagens andra kammare infördes i Sverige först 1909. Det var alltså för drygt 100 år sedan ingen självklarhet att man fick rösta. Först 1919 –  efter andra världskriget  – beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män.