Svensk vykortshistoria av Lennart Frost

I år 2013 har det kommit ut en mycket fin bok om Svensk vykortshistoria. Den är utgiven av Lennart Frost och är ett praktverk: hans utställningsexponat på 128 sidor. Därtill en artikel med mera. Boken kostar 310 kronor inklusive porto till Sveriges Filatelist-Förbund. Betala 310 kronor till pg 19 89 03 – 7 och ange bokens namn och din adress.

FROST_Omslag_lag


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu