Praktiska skolan i Mariannelund (U2-1)

Mariannelunds praktiska skola
Landsarkivet har hyllmeter på hyllmeter med skolarkiv. Här ett nedslag i arkivet efter Mariannelunds praktiska skola som bedrev undervisningsverksamhet på många områden åren 1905 till 1972.
Arkivet överlämnades till landsarkivet 2010 i samband med att Hässleby församling levererade sina kyrkoarkiv. Skolan grundades 1905 under namnet Mariannelunds praktiska skola. Här bedrevs såväl husmodersskola, real- och gymnasieutbildning, och förberedande utbildning för blivande ingenjörer och länsmän. Under åren som följde skapades också handelsinstitut, musikskola, teknisk fackskola, lantmannaskola.  Som mest studerade uppemot 600 elever på skolan.

1948 omvandlades skolan till den kyrkliga stiftelsen Mariannelunds Praktiska Skola (senare kallad Stiftelsen Mariannelundsskolan). Skolans tre huvudinriktningar blev nu realskola, hushållsskola och handelsskola. Till rektor utsågs Paul Otterheim, som innehade den befattningen fram till skolans nedläggning 1972. Skolan omvandlades då till folkhögskola med pingströrelsen som huvudman och finns som sådan kvar än i dag. (Källa: Riksarkivet)

Läs mer om skolan här.


One thought on “Praktiska skolan i Mariannelund (U2-1)

  1. Verkligen roligt att se gamla kort från skolan i Mariannelund. Jag tog realen där 1964. Många av byggnaderna på korten hade då inte ändrats särskilt mycket. Ett nybyggt internatboende fanns det dock vid skolan då.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu