Hessleby sanatorium (M-HESSLEBY2-9918)

Hässleby sanatorium är det bäst bevarade av tre så kallade Jubileumssanatorierna som uppfördes i Sverige med medel ur Oskar den II:s jubileumsfond från 1897. De andra två sanatorierna låg utanför Örebro och utanför Sollefteå. Arkitekt bakom dess storslagna byggnader var Axel Kumlien.
Anläggningen var färdig 1901 och hade då kostat 670 000 kronor. Sjukvården var speciellt inriktad mot vård för de mindre bemedlade i samhället. Platsens höga höjd med en god luftkvalitet ansågs ge goda förutsättningar att bota lungsotspatienter.
Sanatoriet har monumental karaktär, huvudbyggnaden och de två flyglarna är byggda i sten. En stor del av den ursprungliga anläggningen finns kvar. Till anläggningen hör även terapiverkstäder, sommarpaviljonger och personalbostäder, parker och promenadvägar. (Källa: Länsstyrelsen)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu