Herrgården i Ohsbruk (33198-HH1-2)

Öster om fabriksområdet, på Osåns östra sida, ligger herrgården med brukskontor och ekonomibyggnader (Os 1:2). Huvudbyggnaden uppfördes 1779 och byggdes till med en vinkel mot öster 1859. Den reveterade tvåvåningsbyggnaden har en fasad i gul spritputs och taket har en täckning i skiffer. Byggnaden fick sitt nuvarande klassicistiska formspråk vid 1800-talets mitt. Mot söder återfinns ett mittparti med pilastrar och en frontespis, försedd med en festong. Rusticering återfinns runt entrén och i byggnadens hörnkedjor. Balkongen bärs upp av räfflade träkolonner, vilande på trappan i gjutjärn. Järnsmide återfinns även i balkongens räcke. Byggnadsdetaljerna i järn är tillverkade på bruket. Från herrgårdsbyggnadens huvudentré leder en äldre allé av tuja, lind och apel mot söder. Den gamla vägen löper mellan Osån och Kalvhagen. (Källa Värnamo kommun)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu