Eds Herregård (33015-ED-H1-1)

Huvudbyggnaden nås från öster genom en allé med stora askar och lönnar, och via en stenbro över Årån, försedd med ett vitmålat räcke i järnsmide. Stenbron uppfördes under 1920-talet och ersatte då en äldre träbro. Två brobyggnader, två mindre paviljonger från 1800-talets mitt, möter på andra sidan bron. Dessa har fasader i liggande ljusgul fasspontpanel och helvalmade tak täckta med röd falsad plåt. Den norra byggnaden användes som mangelbod, den södra som tvätt- och bagarstuga. Källa: Värnamo kommun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

© 2013 vyer.nu